Skibsværftet og Havnen en sommerdag i 1973

by citta.dk - Foto: Jan Egebjærg